top of page

Detaljregulering av Storgata 12-16

Planområdet er på ca. 5,3 daa, og er omfattet av reguleringsplanen for antikvarisk spesialområde. Området er i dag regulert til bolig, forretning/kontor og annet kombinert formål.


Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av forretningsarealer på bakkeplan, parkeringskjeller og boliger, samt vern av Storgata 12.Drøbak sentrum trenger en motor med et tilbud som er viktig for innbyggerne i kommunen og som gir handel og aktivitet hver dag, hele året rundt. Vi mener en stor og konkurransedyktig dagligvarehandel midt i sentrum vil være en slik motor.

80 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page