top of page

Rekkehus i Haneborgenga

Snart blir Haneborgenga utvidet med flere boliger. KILE STOKHOLM har prosjektert og nylig laget illustrasjoner til et rekkehusprosjekt som skal være attraktiv til yngre par i Drøbak område.
4 views

Recent Posts

See All
bottom of page