top of page

Nå kommer det leiligheter i vannkanten ved Husvikholmen, Drøbak

Planområdet er på ca. 5 daa, og er en del av reguleringsplanen for Husvik-Gylte. Området er idag regulert til bolig/forretning/kontor/kjøreveg/parkeringsplass og friområde.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av boliger, næringsarealer og

parkering, samt offentlig friområde/kyststi og nytt bryggeanlegg på Husvikholmen 6. I tillegg

vil planarbeidet tilrettelegge for trafikksikre løsninger for fotgjengere til og fra Husvikveien og

adkomst til Husvikholmen 6.

Planarbeidet utføres av Kile Stokholm Arkitekter AS på vegne av Varde-Eiendom AS.241 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page