PROSJEKTER - BOLIGER

"Vårt arbeid er svært variert. Vi liker å ta på oss både små og store byggeoppgaver i spennet fra mulighetsstudier, til detaljen."

 
PROSJEKTER - NÆRINGSBYGG

"Innen næringsmarkedet ha vi opparbeidet oss bred erfaring med komplekse næringsbygg og ulike samarbeidspartnere."

 
PROSJEKTER - PLANLEGGING

"Vi bistår innen alle planleggingsoppgaver med tidlig konseptutvikling og bidrar til målsatte løsningsforslaget."