top of page

Glade eiere kan få oppfylt hyttedrømmen

Endelig gjennomslag for erstatningshytte i 100-metersbeltet i Sydveien 53!


Etter en lang saksbehandlingsperiode er vi i mål Statsforvalteren i Innlandet, som settestatsforvalter, gitt oss medhold!


Søknad om erstatningshytte i Sydveien 53 ble sendt Frogn kommune sommeren 2021 etter god dialog med saksbehandler, og kommunen ga tillatelse til oppføring av erstatningshytte. Eksisterende hytte og anneks ligger i ytterkanten av 100-metersbeltet og er omtrent ikke synlig fra fjorden eller strandsonen. Ny hytte og anneks ligger bittelitt lenger vekk fra fjorden og samler bygningsmassen slik at mindre del av tomta oppleves privatisert, og er like lite synlig fra fjorden som dagens hytte. Ny hytte kobles på det nye avløpsanlegget som hyttevelet har investert i. Allmennhetens interesser påvirkes ikke i det hele tatt av tiltaket, annet enn at vedtaket gir en hytte mindre som bidrar til avrenning av kloakk til Oslofjorden.

Likevel valgte Statsforvalteren i Oslo og Viken å påklage kommunens positive vedtak. Etter behandling i hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker opprettholdt kommunen vedtaket og saken ble oversendt Statsforvalteren for endelig behandling, denne gangen hos Statsforvalteren i Innlandet som settetatsforvalter. For oss som «kunde» var Statsforvalteren i Innlandet en positiv overraskelse – de vurderer det faktiske innholdet i den enkelte sak. Glade eiere kan nå få oppfylt hyttedrømmen, og allmennhetens rettigheter er ikke svekket på noen måte.
110 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page